Χημικά Αντιδραστήρια

Χημικά Αντιδραστήρια
A.C. MedLab solutions ltd

Τηλ: 22730047
Fax: 22320556
https://www.medlab.com.cy/
Email: yiannis@medlab.com.cy

Biotronics

Τηλ: 22467890
Fax: 22764614
http://www.biotronics.com.cy/
Email: info@biotronics.com.cy

C & V Kriticos Supplies LTD

Τηλ: 22338234
Fax: 22338232
http://www.kriticos.eu
Email: vasso@kriticos.com.cy

C. Georgiou Lab Supplies Ltd

Τηλ: 22426379
Fax: 22429223
http://www.lab.com.cy/
Email: info@lab.com.cy

CYPRUS PHARMACEUTICAL ORGANISATION LIMITED

Τηλ: 22863350
Fax: 22675136
http://www.papaellinas.com
Email: gpapaioannou@papaellinas.com

Elincou Diagnostics Ltd

Τηλ: 22574727
Fax: 22574728
http://www.elincou.com.cy/
Email: elincou@elincou.com.cy

En – Ergon Scientific Ees Ltd

Τηλ: 22021010
Fax: 22780770
http://www.energon.com.cy
Email: info@energon.com.cy

Lyssiotis Trading Enterprises Ltd

Τηλ.: 22435503
Fax: 22435504
http://www.lte.com.cy/
Email: director@lte.com.cy

Medisell Co Ltd

Τηλ: 22206000
Fax: 22311362
http://www.medisell.com.cy/
Email: info@medisell.com.cy

Medisera

Τηλ: 22024353
Fax: 22024354
http://www.medisera.eu
Email: info@medisera.eu

MilliQuest

Τηλ: 22444340-41
Fax: 22333450
http://www.milliquest.com
Email: info@milliquest.com

Phadisco Ltd

Τηλ: 22715000
Fax: 22715100
http://www.phadisco.com.cy
Email: info@phadisco.com.cy

Scientronics

Τηλ: 22467880
Fax: 22318719
http://www.scientronics.com/
Email: info@scientronics.com

T.C. Christoforou Ltd

Τηλ: 24668899
Fax: 24669933
www.tcc.com.cy
Email: info@hadjipanayis.com.cy

Varnavas Hadjipanayis Ltd

Τηλ: 22207713
Fax: 22760375
http://www.hadjipanayis.com.cy/
Email: info@hadjipanayis.com.cy

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
Logo