Κτηνιατρικός Εξοπλισμός

Κτηνιατρικός Εξοπλισμός
A.C. MedLab solutions ltd

Τηλ: 22730047
Fax: 22320556
https://www.medlab.com.cy/
Email: yiannis@medlab.com.cy

Anso Medical Supplies Ltd

Τηλ: 22514634
Fax: 22514635
http://www.ansomedical.com
Email: info@ansomedical.com

Biotronics

Τηλ: 22467890
Fax: 22764614
http://www.biotronics.com.cy/
Email: info@biotronics.com.cy

C.A.K. Medical Equipment Ltd
Costas Christodoulou Ltd

Τηλ: 22679822           
Fax: 22677087
http://www.costaschristodoulou.com.cy
Email: info@costaschristodoulou.com.cy

C. Georgiou Lab Supplies Ltd

Τηλ: 22426379
Fax: 22429223
http://www.lab.com.cy/
Email: info@lab.com.cy

CYPRUS PHARMACEUTICAL ORGANISATION LIMITED

Τηλ: 22863350
Fax: 22675136
http://www.papaellinas.com
Email: gpapaioannou@papaellinas.com

Elincou Diagnostics Ltd

Τηλ: 22574727
Fax: 22574728
http://www.elincou.com.cy/
Email: elincou@elincou.com.cy

En – Ergon Scientific Ees Ltd

Τηλ: 22021010
Fax: 22780770
http://www.energon.com.cy
Email: info@energon.com.cy

Medview

Τηλ: 70007220   
Fax: 25745801
http://www.medview.com.cy/
Email: info@medview.com.cy

Medvision Ltd

Τηλ: 22863880
Fax: 22863878
Email: alkis.alkiviades@medvision.com.cy

MilliQuest

Τηλ: 22444340-41
Fax: 22333450
http://www.milliquest.com
Email: info@milliquest.com

Procopiou Medishop Ltd

Τηλ: 22427716   
Fax: 22428716
https://www.procopioumedishop.com/
Email: athina@procopioumedishop.com

S.Stylianou Medisupplies
Scientronics

Τηλ: 22467880
Fax: 22318719
http://www.scientronics.com/
Email: info@scientronics.com

T.C. Christoforou Ltd

Τηλ: 24668899
Fax: 24669933
www.tcc.com.cy
Email: info@hadjipanayis.com.cy

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
Logo