Οδοντιατρικός Εξοπλισμός

Οδοντιατρικός Εξοπλισμός
Anso Medical Supplies Ltdl

Τηλ: 22514634
Fax: 22514635
http://www.ansomedical.com
Email: info@ansomedical.com

CYPRUS PHARMACEUTICAL ORGANISATION LIMITED

Τηλ: 22863350
Fax: 22675136
http://www.papaellinas.com
Email: gpapaioannou@papaellinas.com

Dentalco

Τηλ: 22466000    
Fax: 25435064
http://www.dentalcon.com.cy/
Email: info@dentalcon.com.cy

Medview

Τηλ: 70007220   
Fax: 25745801
http://www.medview.com.cy/
Email: info@medview.com.cy

Phadisco Ltd

Τηλ: 22715000
Fax: 22715100
http://www.phadisco.com.cy
Email: info@phadisco.com.cy

S.Stylianou Medisupplies
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
Logo