Ανατομικά Εμφυτεύματα & Βοηθήματα

Εμφυτεύματα
C.P.A Mediterra Ltd

Τηλ: 22253304
Fax: 22253306
http://www.mediterra.cy
Email: info@mediterra.cy

CYPRUS PHARMACEUTICAL ORGANISATION LIMITED

Τηλ: 22863350
Fax: 22675136
http://www.papaellinas.com
Email: gpapaioannou@papaellinas.com

S.Stylianou Medisupplies
Proton Medical

Τηλ: 22866000
Fax: 22866009
http://www.protoncy.com/
Email: admin@protoncy.com

Varnavas Hadjipanayis Ltd

Τηλ: 22207713
Fax: 22760375
http://www.hadjipanayis.com.cy/
Email: info@hadjipanayis.com.cy

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
Logo