Συσκευές Προσωπικής Παρακολούθησης Ιδιωτών

Συσκευές Αυτοελέγχου Ζωτικών Παραμέτρων
A.C. MedLab solutions ltd

Τηλ: 22730047
Fax: 22320556
https://www.medlab.com.cy/
Email: yiannis@medlab.com.cy

Anso Medical Supplies Ltd

Τηλ: 22514634
Fax: 22514635
http://www.ansomedical.com
Email: info@ansomedical.com

Biotronics

Τηλ: 22467890
Fax: 22764614
http://www.biotronics.com.cy/
Email: info@biotronics.com.cy

C & V Kriticos Supplies Ltd

Τηλ: 22338234
Fax: 22338232
http://www.kriticos.eu/
Email: vasso@kriticos.com.cy

C.A.K. Medical Equipment Ltd
CYPRUS PHARMACEUTICAL ORGANISATION LIMITED

Τηλ: 22863350
Fax: 22675136
http://www.papaellinas.com
Email: gpapaioannou@papaellinas.com

Elincou Diagnostics Ltd

Τηλ: 22574727
Fax: 22574728
http://www.elincou.com.cy/
Email: elincou@elincou.com.cy

En – Ergon Scientific Ees Ltd

Τηλ: 22021010
Fax: 22780770
http://www.energon.com.cy
Email: info@energon.com.cy

Lyssiotis Trading Enterprises Ltd

Τηλ.: 22435503
Fax:22435504
http://www.lte.com.cy/
Email: director@lte.com.cy

Medisell Co Ltd

Τηλ: 22206000
Fax: 22311362
http://www.medisell.com.cy
Email: info@medisell.com.cy

Medvision Ltd

Τηλ: 22863880
Fax: 22863878
Email: alkis.alkiviades@medvision.com.cy

MilliQuest

Τηλ: 22444340-41
Fax: 22333450
http://www.milliquest.com
Email: info@milliquest.com

Procopiou Medishop Ltd

Τηλ: 22427716   
Fax: 22428716
https://www.procopioumedishop.com/
Email: athina@procopioumedishop.com

Proton Medical

Τηλ: 22866000
Fax: 22866009
http://www.protoncy.com/
Email: admin@protoncy.com

Pservices

Τηλ: 22204600
Fax: 22499318
http://www.pservices.com.cy/
Email: reception@papaetis.com

S.Stylianou Medisupplies
Varnavas Hadjipanayis Ltd

Τηλ: 22207713
Fax: 22760375
http://www.hadjipanayis.com.cy/
Email: info@hadjipanayis.com.cy

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
Logo