Προϊοντα Ενδοσκοπικης & Επεμβατικης Ιατρικης

Προϊοντα Ενδοσκοπικης & Επεμβατικης Ιατρικης
Anso Medical Supplies Ltd

Τηλ: 22514634
Fax: 22514635
http://www.ansomedical.com
Email: info@ansomedical.com

A. Potamitis Medicare Ltd
Biotronics

Τηλ: 22467890
Fax: 22764614
http://www.biotronics.com.cy/
Email: info@biotronics.com.cy

C.A.K. Medical Equipment Ltd
C.P.A Mediterra Ltd

Τηλ: 22253304
Fax: 22253306
http://www.mediterra.cy
Email: info@mediterra.cy

CYPRUS PHARMACEUTICAL ORGANISATION LIMITED

Τηλ: 22863350
Fax: 22675136
http://www.papaellinas.com
Email: gpapaioannou@papaellinas.com

ES Vascular Ltd

Τηλ: 25040500
Fax: 25040444
http://www.esvascular.com/
Email: info@esvascular.com

Lyssiotis Trading Enterprises Ltd

Τηλ.: 22435503
Fax: 22435504
http://www.lte.com.cy/
Email: director@lte.com.cy

M.S.Jacovides

Τηλ: 22056200
Fax: 22750604
http://www.msjgroup.com

Medisera

Τηλ: 22024353
Fax: 22024354
http://www.medisera.eu
Email: info@medisera.eu

Medvision Ltd

Τηλ: 22863880
Fax: 22863878
Email: alkis.alkiviades@medvision.com.cy

Phadisco Ltd

Τηλ: 22715000
Fax: 22715100
http://www.phadisco.com.cy
Email: info@phadisco.com.cy

Pservices

Τηλ: 22204600
Fax: 22499318
http://www.pservices.com.cy/
Email: reception@papaetis.com

S.Stylianou Medisupplies
Scientronics

Τηλ: 22467880
Fax: 22318719
http://www.scientronics.com/
Email: info@scientronics.com

Varnavas Hadjipanayis Ltd

Τηλ: 22207713
Fax: 22760375
http://www.hadjipanayis.com.cy/
Email: info@hadjipanayis.com.cy

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
Logo