Απεικονιστικά Διαγνωστικά Μηχανήματα & Μηχανήματα Πυρηνικής Ιατρικής

Απεικονιστικά Διαγνωστικά Μηχανήματα & Μηχανήματα Πυρηνικής Ιατρικής
Anso Medical Supplies Ltd

Τηλ: 22514634
Fax: 22514635
http://www.ansomedical.com
Email: info@ansomedical.com

A. Potamitis Medicare Ltd
Biotronics

Τηλ: 22467890
Fax: 22764614
http://www.biotronics.com.cy
Email: n.varnavas@biotronics.com.cy

C.A.K. Medical Equipment Ltd
C.P.A Mediterra Ltd

Τηλ: 22253304
Fax: 22253306
http://www.mediterra.cy
Email: info@mediterra.cy

COSTAS CHRISTODOULOU LTD
CYPRUS PHARMACEUTICAL ORGANISATION LIMITED

Τηλ: 22863350
Fax: 22675136
http://www.papaellinas.com
Email: gpapaioannou@papaellinas.com

En – Ergon Scientific Ees Ltd

Τηλ: 22021010
Fax: 22780770
http://www.energon.com.cy
Email: info@energon.com.cy

Lyssiotis Trading Enterprises Ltd

Τηλ.: 22435503
Fax:22435504
http://www.lte.com.cy/
Email: director@lte.com.cy

Medview Ltd

Τηλ: 70007220   
Fax: 25745801
http://www.medview.com.cy/
Email: info@medview.com.cy

Medvision

Τηλ: 22863880
Fax: 22863878
Email: alkis.alkiviades@medvision.com.cy

Phadisco Ltd

Τηλ: 22715000
Fax: 22715100
http://www.phadisco.com.cy
Email: info@phadisco.com.cy

Pservices

Τηλ: 22204600
Fax: 22499318
http://www.pservices.com.cy/
Email: reception@papaetis.com

S. Stylianou Medisupplies Ltd
Scientronics

Τηλ: 22467880
Fax: 22318719
http://www.scientronics.com/
Email: info@scientronics.com

CYPRUS PHARMACEUTICAL ORGANISATION LIMITED

Τηλ: 22863350
Fax: 22675136
http://www.papaellinas.com
Email: gpapaioannou@papaellinas.com

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
Logo