Υφιστάμενο Δ.Σ. (2021 – 2024)

Υφιστάμενο Δ.Σ. (2021 - 2024)

Προέδρος: Κρητικου Βάσω – C&V Kriticos Suppliers Ltd
Αντιπρόεδρος: Παπαϊωάννου Γιώργος – Cyprus Pharmaceutical Organization Ltd (CPO)
Γραμματέας: Βαρβάρα Μαριλένα – Biotronics Ltd
Ταμίας: Kυθραιώτης Μιχαλης – Κώστας Χριστοδούλου Λτδ
Εκπρ. Τύπου: Ποταμιτης Μιχαλης – A.Potamitis Medicare Ltd
Μέλος: Αλκιβιάδης Άλκης – Medvision Ltd
Μέλος: Μυλωνάς Νίκος – Papaetis Services Ltd

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
Logo