Μηχανήματα & Αναλώσιμα Προσδιορισμού Μοριακών Εξετάσεων

Μηχανήματα Και Αναλώσιμα Αποστείρωσης – CSSD
Anso Medical Supplies Ltd

Τηλ: 22514634
Fax: 22514635
http://www.ansomedical.com
Email: info@ansomedical.com

A. Potamitis Medicare Ltd
Biotronics

Τηλ: 22467890
Fax: 22764614
http://www.biotronics.com.cy/
Email: info@biotronics.com.cy

C.A.K. Medical Equipment Ltd
CYPRUS PHARMACEUTICAL ORGANISATION LIMITED

Τηλ: 22863350
Fax: 22675136
http://www.papaellinas.com
Email: gpapaioannou@papaellinas.com

Dentalco

Τηλ: 22466000    
Fax: 25435064
http://www.dentalcon.com.cy/
Email: info@dentalcon.com.cy

Lyssiotis Trading Enterprises Ltd

Τηλ.: 22435503
Fax:22435504
http://www.lte.com.cy/
Email: info@costaschristodoulou.com.cy

Medisera

Τηλ: 22024353
Fax: 22024354
http://www.medisera.eu
Email: info@medisera.eu

Procopiou Medishop Ltd

Τηλ: 22427716   
Fax: 22428716
https://www.procopioumedishop.com/
Email: athina@procopioumedishop.com

Proton Medical

Τηλ: 22866000
Fax: 22866009
http://www.protoncy.com/
Email: admin@protoncy.com

Pservices

Τηλ: 22204600
Fax: 22499318
http://www.pservices.com.cy/
Email: reception@papaetis.com

S.Stylianou Medisupplies
Scientronics

Τηλ: 22467880
Fax: 22318719
http://www.scientronics.com/
Email: info@scientronics.com

T.C. Christoforou Ltd

Τηλ: 24668899
Fax: 24669933
www.tcc.com.cy
Email: info@hadjipanayis.com.cy

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
Logo