Συσκευές & Αναλώσιμα Προσδιορισμού Φυσικοχημικών Παραμέτρων

Συσκευές & Αναλώσιμα Προσδιορισμού Φυσικοχημικών Παραμέτρων
A.C. MedLab solutions ltd

Τηλ: 22730047
Fax: 22320556
https://www.medlab.com.cy/
Email: yiannis@medlab.com.cy

Anso Medical Supplies Ltd

Τηλ: 22514634
Fax: 22514635
http://www.ansomedical.com
Email: info@ansomedical.com

Biotronics

Τηλ: 22467890
Fax: 22764614
http://www.biotronics.com.cy/
Email: info@biotronics.com.cy

C & V Kriticos Supplies Ltd

Τηλ: 22338234
Fax: 22338232
http://www.kriticos.eu
Email: vasso@kriticos.com.cy

C. Georgiou Lab Supplies Ltd

Τηλ: 22426379
Fax: 22429223
http://www.lab.com.cy/
Email: info@lab.com.cy

En – Ergon Scientific Ees Ltd

Τηλ: 22021010
Fax: 22780770
http://www.energon.com.cy
Email: info@energon.com.cy

Medisell Co Ltd

Τηλ: 22206000
Fax: 22311362
http://www.medisell.com.cy
Email: info@medisell.com.cy

MilliQuest

Τηλ: 22444340-41
Fax: 22333450
http://www.milliquest.com
Email: info@milliquest.com

Scientronics

Τηλ: 22467880
Fax: 22318719
http://www.scientronics.com/
Email: info@scientronics.com

T.C. Christoforou Ltd

Τηλ: 24668899
Fax: 24669933
www.tcc.com.cy
Email: info@hadjipanayis.com.cy

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
Logo