Ετήσια Γενική Συνέλευση ΣΑΙΕΕΚ

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο για την περίοδο 2021-2024

Στις  17 Ιουνίου 2021, διενεργήθηκε η Γενική και Εκλογική Συνέλευση του Σωματείου Αντιπροσώπων Ιατρικού και Επιστημονικού Εξοπλισμού Κύπρου (ΣΑΙΕΕΚ) στο ξενοδοχείο Κλεοπάτρα στη Λευκωσία.

Μεταξύ των θεμάτων που απασχόλησαν τη Γενική Συνέλευση ήταν τα προβλήματα τιμολόγησης και είσπραξης των προϊόντων του καταλόγου Ζ, καθώς και η εύρεση μιας χρυσής τομής στα προβλήματα των μικρότερων μελών μας.

Ακόμη είναι θεμιτό να γυρίσουμε και να ξαναδούμε τα κοινά προβλήματα που ενώνουν όλα τα μέλη, ώστε να πετύχουμε να δυναμώσουμε τη φωνή μας και το κύρος του ΣΑΙΕΕΚ.

Ακολούθησε η διεξαγωγή εκλογών και στη συνέχεια η κατάρτιση σε σώμα του νέου ΔΣ.

Προέδρος: Κρητικου Βάσω – C&V Kriticos Suppliers Ltd
Αντιπρόεδρος: Παπαϊωάννου Γιώργος – Cyprus Pharmaceutical Organization Ltd (CPO)
Γραμματέας: Βαρβάρα Μαριλένα – Biotronics Ltd
Ταμίας: Kυθραιώτης Μιχαλης – Κώστας Χριστοδούλου Λτδ
Εκπρ. Τύπου: Ποταμιτης Μιχαλης – A.Potamitis Medicare Ltd
Μέλος: Αλκιβιάδης Άλκης – Medvision Ltd
Μέλος: Μυλωνάς Νίκος – Papaetis Services Ltd

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
Logo